Yritys

Olemme erikoistuneet lupa- ja valitusasioihin, kuten ympäristölupiin, vesilupiin, päästökauppaan, kaivoslainsäädäntöön, luonnonsuojelulainsäädäntöön sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen. Myös hallinto-oikeudelliset kysymykset ja kunnallisvalitukset ovat erikoisosaamistamme.

Yritys- ja kiinteistökaupoissa vastuullamme on usein lupa-asioihin ja kiinteistöoikeudellisiin asioihin liittyvät due diligence -selvitykset ja kaupan ehtojen arviointi. Tavallisia toimeksiantoja ovat myös erilaiset selvitykset vaikkapa riskeistä, toimintamahdollisuuksista ja uuden lainsäädännön vaikutuksista.

Asianajaja Petri Vesa

Petri Vesa on toiminut Pohjolan Voima Oy:n ympäristölakimiehenä 1998–2006 sekä työskennellyt muissa asianajotoimistoissa 2006–2013. Sivutoimisesti hän on työskennellyt aiemmin myös Energia-alan keskusliiton ympäristöasiantuntijana. Oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi Petri on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon (teknillinen fysiikka/energia-tekniikka ja ympäristönsuojelutekniikka).

Petri kuuluu Suomen Asianajajaliiton eettisen valiokuntaan. Vuosina 2011-2016 hän on ollut Asianajajaliiton ympäristöoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Aiemmin hän on ollut muun muassa ympäristöministeriön nimeämässä tuulivoimatyöryhmässä, valtioneuvoston EU-asioiden komitean ympäristöjaoston laajassa kokoonpanossa, Ilmansuojeluyhdistys ry:n hallituksessa sekä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä teollisuuden edunvalvontatyöryhmissä.

Petri on kirjoittanut oikeustieteellisiä artikkeleja, joista viimeisin, "Interaction between Energy Law and Environmental Law", on julkaistu Kluwer Law Internationalin teoksessa Energy Law – Finland. 

Hinnat

logo asianajajaliittoHinnoittelumme perustuu tuntiveloitukseen 260 €/h + alv. Tapauskohtaisesti toimeksiantojen hinnoittelu voi perustua myös kiinteään hintaan.