Petri Vesalla on käytännön kokemusta mm. seuraaviin toimintoihin liittyvistä lupa- ja valitusprosesseista tai oikeudellisista selvityksistä.

Energiantuotanto

energiantuotanto

 • Tuulivoimalat
 • Lämpövoimalaitokset
 • Bioenergia
 • Vesivoimalaitokset
 • Jätteenpolttolaitokset

Teollisuus

teollisuus

 • Teräksen tuotanto
 • Metalliteollisuus
 • Öljynjalostamot
 • Jätteiden käsittely
 • Kemianteollisuus

Luonnonvarat

luonnonvarat

 • Malminetsintä
 • Turvetuotantoalueet
 • Kallionlouhinta
 • Kivenmurskaus
 • Suljettavat kaivokset

Infrastruktuuri

infrastruktuuri

 • logo asianajajaliittoSatamat
 • Sillat
 • Kaapelit
 • Lentokentät
 • Kiinteistömuuntamot