ENERGIANTUOTANTO

Tuulivoimalat | Lämpövoimalaitokset | Bioenergia | Vesivoimalaitokset | Jätteenpolttolaitokset

LUONNONVARAT

Malminetsintä | Turvetuotantoalueet | Kallionlouhinta | Kivenmurskaus | Suljettavat kaivokset

TEOLLISUUS

Teräksen tuotanto | Metalliteollisuus | Öljynjalostamot | Jätteiden käsittely | Kemianteollisuus

INFRASTRUKTUURI

Satamat | Sillat | Kaapelit | Lentokentät | Kiinteistömuuntamot

Espoossa Albergan kartanossa järjestään 2.3.2016 aamiaistilaisuus kiinteistökehityksestä.

Seminaarin aiheita ovat

  • Miten pääkaupunkiseudun rakentamisen haasteisiin vastataan?
  • Mikä merkitys maankäyttösopimuksilla on kiinteistökehityksessä?
  • Business Case - NCC
  • Lisä- ja täydennysrakentaminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta

Tilaisuuden järjestävät Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen Asianajajaliiton ympäristöoikeuden asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtaja Petri Vesa on.